E&R Top 100 slimme duurzame mobiliteit oplossingen

Door onze E&R Top 100 lijsten te raadplegen, vind je snel slimme duurzame, circulaire en digitale oplossingen. Hieronder enkele voorbeelden ter inspiratie. Meer informatie over onze uitdagingen en >> Maak kennis met onze LinkedIn-groep duurzame mobiliteit 2.0 

EcarPOWER aanhangwagen.
Duurzame oplossing, schone energiesystemen, luchtkwaliteit, klimaatverandering en efficiëntie.

Skoon Energy, met hun EcarPOWER aanhangwagen, richt zich op het vervangen van vervuilende mobiele energiesystemen zoals dieselaggregaten door schonere alternatieven.

Dit is zinvol om diverse redenen. In de eerste plaats verminderen schonere energiesystemen de uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijnstof en stikstofoxiden, wat de luchtkwaliteit verbetert en de gezondheid van mensen bevordert.

Bovendien dragen ze bij aan het verminderen van de wereldwijde koolstofvoetafdruk en het bestrijden van klimaatverandering. Schone energiesystemen zijn doorgaans efficiënter en kunnen op de lange termijn kostenbesparingen opleveren.

Ze bevorderen ook de ontwikkeling van duurzame energiebronnen en verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, wat cruciaal is voor een groenere en duurzamere toekomst. Skoon Energy heeft een verhuurplatform gecreëerd dat eigenaren van mobiele batterijen, waterstof- en zonnepanelensystemen verbindt met gebruikers, waardoor vraag en aanbod samenkomen.

Het platform heeft momenteel ongeveer 150 aanbieders en is actief in Nederland, België, Duitsland, Engeland, Spanje en Italië. De EcarPOWER aanhangwagen is zelfs genomineerd voor de E&R 'Top 100' lijst voor duurzame mobiliteit. Meer informatie is beschikbaar op hun website: https://lnkd.in/eBdXjYg8

Voor meer informatie over de E&R Kennistafel duurzame mobiliteit 2.0 lees hier verder https://lnkd.in/ehn7dF26


2024-01-31

Circulair fietspad 


De overheid streeft ernaar om tegen 2050 volledig circulair te opereren. Een Living Lab-aanpak brengt zes consortiumpartijen samen, waaronder de Radboud Universiteit en de HAN Hogeschool, om circulaire fietsinfrastructuur te ontwikkelen. 

Deze partners bezitten unieke kennis en ervaring om fietspaden te creëren volgens strenge circulaire normen. Een circulair fietspad is een innovatieve infrastructuur gebouwd met duurzame materialen en ontworpen voor hergebruik, minimaliserend afval en ecologische impact. 


De aanpak omvat het identificeren van circulaire doelen die aansluiten bij strategisch beleid, het prioriteren daarvan en het vaststellen van eisen voor aanbestedingen en marktconsultaties. Aanbiedingen worden beoordeeld op hun circulaire aspecten. Ron van Wijk van GFSC Consultants and Engineers BV benadrukt dat het uiteindelijke fietspad wordt aangelegd volgens vastgestelde ambities. Circulaire fietsinfrastructuur is genomineerd voor de E&R 'Top 100' lijst voor duurzame mobiliteit, en toekomstige presentaties zullen geïnteresseerden uitnodigen om deel te nemen. 

Voor meer informatie over GFSC Consultants and Engineers BV , zie hun website GFSC Consultants and Engineers BV 


2024-01-15n

E&R Top 100 bedrijven met duurzame mobiliteit oplossingen

Intrinsic ID, Zaptec, We drive Solar, santosbikes, Green Caravan, Econowind, SparkNano, Skoon Energy, WeGo, BikeFlips, Hyperloop Transportation Technologies, Movelo, De Verkeersonderneming, Deltagoo, Eandis (Fluvius), E-bike to go, Fastned, Mobit, Heijmans-infra, NXP, Swarco, V-tron, Toyota, Transdev, Flitsmeister (Nederland), Greenwheels (Nederland), Moovit (Nederland), Swapfiets (Nederland), iwell, Blue-bike, Elysian, ARN - Verduurzaming van de mobiliteitsbranche, OUI, CityCharge BV....................................................... ..............................................................................en nog veel meer bedrijven waarvan wij hun innovatieve duurzame en circulaire oplossingen hebben opgenomen op de E&R Top lijsten waar jij mogelijk naar op zoek bent. 

 

2024-01-08 


Slimmer in het aanpassen van woningen in het kader van de WMO
 

Efficiëntere aanpassingen binnen de WMO vereisen een doordachte aanpak om de levenskwaliteit van mensen met beperkingen te verbeteren. Dit omvat het verwijderen van obstakels, installeren van hulpmiddelen en verbeteren van de functionaliteit. 

Het hoofddoel is zelfstandigheid bevorderen en zorgafhankelijkheid verminderen, via samenwerking tussen zorgprofessionals, aannemers en bewoners. Technologische innovaties, zoals slimme sensoren en domotica, vergroten veiligheid en comfort. Deskundige evaluatie is essentieel voor op maat gemaakte oplossingen en het behalen van WMO-doelen. Een doordacht aanpassingsproces is cruciaal voor een zelfstandig en kwalitatief leven. 


Optimalisatie van toegankelijkheid kan efficiënter en kosteneffectiever met Casadata Ergokosten online, inclusief kostenramingen voor veelvoorkomende WMO-aanpassingen en gedetailleerde kosten voor individuele maatregelen. 


Kernconcept: 

 • Ergonomische woningaanpassingen optimaliseren. 
 • Budgettering en budgetbeheer voor woningaanpassingen verbeteren. 
 • Meer levensloopbestendige woningen ontwerpen en realiseren. 
 • Toegankelijke gebouwen ontwerpen en realiseren. 


Koplopers: Wim Pasman en Boudewijn Messink van Casadata Ergokosten online zijn aangemeld voor de E&R Kennistafel Duurzame Gemeente 2.0 'Top-100' Lijst 


2024-01-21n

Kies voor fitte, gezonde, gelukkige medewerkers op de fiets!

Nederland, fietsland nummer één, promoot fietsen als efficiënt en gezond vervoermiddel. Zelfs de e-bike is gezonder dan de auto. Het Rijk richt zich speciaal op de fiets als hoofdvervoermiddel, met aandacht voor gezonde werknemers en Europese wetgeving. Nederlandse steden leiden al op het gebied van fietsen, maar er is nog ruimte voor verbetering, vooral in bedrijfs- en kantoorgebieden. 

Metroplex, onder leiding van Henri van der Vegt, promoot fietsen als een manier om werknemers fit te houden en het milieu te helpen. Fietsen bevordert een actieve levensstijl, verbetert de fysieke en mentale gezondheid, vermindert uitstoot en verkeersopstoppingen, draagt bij aan een schonere leefomgeving en bevordert duurzaamheid. Metroplex is genomineerd voor de E&R Kennistafel duurzame gezondheidszorg 2.0 'Top-100' lijst. Kies voor de fiets en investeer in de gezondheid van medewerkers en het milieu. 


2024-01-18n

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Toekomstbestendig ondernemen met de OK-Methode

#toekomstbestendig #ondernemen


De OK-Methode, aangemeld voor de E&R Top 100-lijst, is een gezamenlijke denkmethodiek voor toekomstbestendig ondernemen. Dit framework is bedoeld voor zowel jou als je managementteam en biedt verschillende voordelen.


Kern van het concept:

 • Ondernemers leren meerwaarde te creëren tegen lagere kosten.
 • Bedrijven worden toekomstbestendig en kunnen zich beter aanpassen aan veranderende omstandigheden.
 • Ondernemers die kiezen voor circulair ondernemen dragen bij aan een kleinere negatieve milieu-impact.
 • Het realiseren van meervoudige waarde-creatie vereist een doordachte aanpak, van waarneming tot implementatie. Daarnaast zijn persoonlijke keuzes en betrokkenheid van belang.


De OK-Methode ondersteunt in:

 1. Het analyseren van de externe omgeving van jouw organisatie.
 2. Het begrijpen van de manier waarop jouw organisatie op die omgeving reageert.
 3. Het identificeren van de capaciteiten van mensen om de externe omgeving en interne organisatie op elkaar af te stemmen.
 4. Het afbakenen en prioriteren van strategische vraagstukken gericht op het creëren van meervoudige waarde voor alle belanghebbenden.


Deze vier stappen vormen de kern van het product dat je tijdens deze opleiding voor je eigen organisatie ontwikkelt. Gedurende het begeleidingsproces laten we zien hoe je invloed kunt uitoefenen op je organisatie door middel van oorzaakgericht onderzoek, besluitvormingsgericht onderzoek en implementatiegericht werken, zodat je organisatie zich bewuster richt op het creëren van meervoudige waarde, zowel vanuit het perspectief van de omgeving als vanuit het perspectief van de organisatie. Aldus  

Rob Westerdijk, Directeur OK-platform.nl en Hoofddocent HAN Master Circulaire Economie, en Roel Riepma, Directeur van Organisatie-Kundig en De Project Academie. Lees her verder voor meer informatie ok-methode 
 

2024-02-08n 

 

Uitdagingen

Created with Sketch.

Mobiliteit is een breed en evoluerend concept dat betrekking heeft op de manier waarop mensen en goederen zich verplaatsen binnen en tussen verschillende locaties. Er zijn verschillende belangrijke thema's die verband houden met mobiliteit. Hier zijn vijf van deze thema's:

 • Duurzaamheid en Milieu: Duurzame mobiliteit heeft betrekking op het verminderen van de negatieve impact van transport op het milieu. Dit omvat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, luchtvervuiling en geluidsoverlast. Elektrische voertuigen, hernieuwbare brandstoffen, verbeterde brandstofefficiëntie en bevordering van openbaar vervoer zijn enkele van de benaderingen om mobiliteit milieuvriendelijker te maken;
 • Slimme Mobiliteit: Slimme mobiliteit omvat het gebruik van technologie en gegevens om transport efficiënter en effectiever te maken. Dit omvat zaken als real-time verkeersinformatie, routeplanning, deelvervoer (zoals deelauto's en deelfietsen), en zelfs opkomende technologieën zoals autonome voertuigen en verbonden voertuigen (voertuigen die met elkaar en met infrastructuur communiceren);
 • Stedelijke Planning en Ruimtelijke Ordening: De manier waarop steden zijn ontworpen en georganiseerd heeft een enorme invloed op mobiliteit. Stedelijke planning moet rekening houden met zaken als het bevorderen van voetgangers- en fietsvriendelijke omgevingen, het ontwikkelen van effectief openbaar vervoer en het verminderen van congestie in drukke gebieden;
 • Toegankelijkheid en Inclusie: Mobiliteit moet toegankelijk zijn voor alle mensen, ongeacht hun fysieke mogelijkheden, financiële situatie of locatie. Dit omvat het zorgen voor toegankelijk openbaar vervoer, het creëren van obstakelvrije trottoirs en het verminderen van de mobiliteitskloof tussen verschillende bevolkingsgroepen;
 • Economische Impact en Werkgelegenheid: Mobiliteit speelt een cruciale rol in economische ontwikkeling. Het faciliteert handel, toerisme en zakelijke activiteiten. Daarnaast creëert de mobiliteitssector zelf werkgelegenheid in verschillende domeinen, zoals transportdiensten, voertuigproductie, technologieontwikkeling en meer.


Deze vijf thema's zijn onderling verbonden en blijven zich ontwikkelen naarmate technologieën evolueren en maatschappelijke prioriteiten verschuiven.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henri van der Vegt | 06-18293039 | of stuur een mail naar [email protected] 

Heb jij een oplossing?

Created with Sketch.

Opdrachtgevers en leveranciers kunnen hun mobiliteitsoplossing aanmelden voor de 'E&R Top 100' lijst door een mail te sturen naar [email protected] ter attentie van Henri van der Vegt.

Ps. Bedrijfsbezoek. Organiseert jouw bedrijf regelmatig rondleidingen/workshops met als thema duurzaamheid en circulariteit waar E&R Koplopers aan kunnen deelnemen dan horen wij dat graag.

Acht redenen om je aan te melden bij E&R Kennistafel

Created with Sketch.

Deelnemers aan de E&R Kennistafel zijn   (gedelegeerde) opdrachtgevers die hun duurzame, circulaire en digitale uitdagingen delen.


Ze nodigen leveranciers, koplopers in hun vakgebied, uit om hun oplossingen te presenteren, met de verwachting dat de gepresenteerde oplossingen antwoorden bieden op hun uitdagingen. Oplossingen die een antwoord bieden op de uitdagingen maken kans om te worden opgenomen in de E&R Top 100-lijst met informatie over duurzame mobiliteit oplossingen

De voorgestelde oplossingen worden beoordeeld op hun impact op duurzaamheid, circulariteit, financiën en hun verwachte invloed op de klanttevredenheid. De E&R Top 100-lijst wordt beheerd door de deelnemers van de E&R Kennistafel.


Voor meer informatie kan je contact opnemen met Henri van der Vegt door een e-mail te sturen naar [email protected] of je meld je direct aan bij de E&R Kennistafel. Acht redenen om je aan te melden bij E&R Kennistafel  

Top boeken voor jou geselecteerd over duurzame mobiliteit 2.0

E&R Boekentip: "Tussen de rails" van Sander Groen. Dit boek viert de internationale trein, die een comeback maakt als duurzaam en avontuurlijk reisalternatief. Groen beschrijft 35 van de mooiste treinreizen in Europa, van slaaptreinen naar de Rivièra tot bergspoorlijnen in Montenegro. Het boek is niet alleen een verzameling meeslepende reisverhalen, maar ook een inspiratiegids met achtergrondinformatie over spoorwegpioniers, Interrail, en praktische tips voor het plannen van treinvakanties. "Tussen de rails" is een ode aan spoorreizen, aanbevolen door E&R Kennistafel duurzame mobiliteit 2.0, en inspireert tot het ontdekken van Europa per trein.

E&R Kennistafels

Meer weten over onze E&R Kennistafels. Voor meer informatie en aanmelden lees hier verder