E&R Kennistafel duurzame gezondheidszorg 2.0

Waarom een kennistafel en voor wie?

Created with Sketch.

Een kennistafel brengt diverse experts en belanghebbenden samen voor kennisdeling en multidisciplinaire samenwerking. Het stimuleert innovatie, bevordert begrip van complexe vraagstukken, en draagt bij aan effectieve, inclusieve oplossingen. Dit maakt het een essentieel instrument voor beleidsvorming, strategische planning en kennisoverdracht in zowel bedrijfsleven als gemeenschappen. 
 

Wij informeren bestuurders, eindgebruikers, beleidsadviseurs, portfolio- en programmamanagers, projectdirecteuren, projectleiders, ontwerpers en inkopers die op zoek zijn naar slimme oplossingen die een antwoord zijn op de uitdagingen van vandaag, morgen en overmorgen.

Wat zijn de uitdagingen voor de gezondheidszorg?

Created with Sketch.

Duurzame gezondheidszorg streeft naar het leveren van kwalitatieve zorg die toekomstbestendig is, zowel op ecologisch, economisch als sociaal vlak. De vijf belangrijkste uitdagingen in het realiseren van een duurzame gezondheidszorg zijn:

 • Milieu-impact Verminderen: De gezondheidszorgsector is een grote verbruiker van energie en produceert aanzienlijke hoeveelheden afval, waaronder gevaarlijk en chemisch afval. Het verminderen van deze milieu-impact is een grote uitdaging, waarbij zowel energieverbruik als afvalbeheer en de keuze van duurzame materialen en middelen belangrijk zijn.
 • Kostenbeheersing: Gezondheidszorg is kostbaar en de kosten blijven stijgen. Duurzame gezondheidszorg moet niet alleen betaalbaar zijn voor de huidige, maar ook voor toekomstige generaties. Dit vereist innovatieve benaderingen in financiering en beheer om de efficiëntie te verhogen en verspilling te verminderen.
 • Toegankelijkheid en Kwaliteit: Het waarborgen van toegang tot hoogwaardige zorg voor iedereen, ongeacht sociaaleconomische status, is een kernaspect van duurzaamheid. Dit omvat het overbruggen van gezondheidsverschillen en het garanderen van gelijke toegang.
 • Digitale Transformatie en Technologie: Het integreren van digitale technologieën, zoals elektronische patiëntendossiers, telezorg en AI-gestuurde diagnostische tools, biedt kansen voor efficiëntieverbetering en betere patiëntenzorg. Echter, het zorgt ook voor uitdagingen op het gebied van cybersecurity, privacy en de digitale kloof.
 • Personeelswelzijn en -retentie: De gezondheidszorgsector heeft te maken met hoge werkdruk en personeelstekorten. Het waarborgen van het welzijn en het behoud van gekwalificeerd personeel is cruciaal voor het leveren van duurzame zorg. Dit vraagt om aandacht voor werkomstandigheden, ondersteuning en voortdurende opleidingsmogelijkheden.

Deze uitdagingen vragen om een holistische benadering waarbij milieuoverwegingen, economische haalbaarheid, sociale rechtvaardigheid, technologische innovaties en personeelsmanagement in evenwicht zijn. 

Waar werken wij naar toe?

Created with Sketch.

 

Duurzaamheid in de gezondheidszorg is van groot belang vanwege de impact op milieu en gezondheid en op ons welzijn. Hier zijn de zes belangrijkste duurzaamheidsthema's voor de gezondheidszorg:

 • Milieuvriendelijke activiteiten: Implementatie van groene activiteiten in gezondheidszorginstellingen om afval te verminderen, recycling te helpen, water- en energieverbruik te verminderen, en het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaak- en desinfectiemiddelen te stimuleren;
 • Duurzaam bouwen en ontwerp: Het ontwerpen en bouwen van gezondheidszorgfaciliteiten met duurzaamheid in gedachten, inclusief het gebruik van energiezuinige materialen, natuurlijke verlichting, groene daken en duurzame bouwmethoden;
 • Infectiepreventie en -beheersing: Het ontwikkelen van effectief duurzaam infectiepreventie programma;
 • Voedselvoorziening en -veiligheid: Gebruik maken van duurzame voedselbronnen en -praktijken, zoals lokale en biologische voedsel;
 • Groene aankoop: Het kopen van duurzame medische apparatuur, producten en benodigdheden om de milieu-impact te verminderen en de voor betere gezondheidszorg;
 • Gezondheidsbevordering en gemeenschapsbetrokkenheid: Het bevorderen van preventieve gezondheidszorg.

Duurzaamheid in de gezondheidszorg richt zich op het optimaliseren van zowel de diepte als de sociale impact van zorg. 

'E&R Top 100' lijsten

Created with Sketch.

Met de informatie in de 'E&R Top 100’ lijsten over de meeste slimme, duurzame, circulaire en digitale oplossingen in Nederland en Vlaanderen bespaar je tijd bij het vinden van oplossingen.

Ondernemers achter de innovatieve oplossingen laten welke alternatieven er zijn die gangbare oplossingen verdringen om dat deze gebruik maken van de kernprincipes achter het succes van deze innovatieve oplossingen op economisch, technologisch en psychologisch vlak. Samengevat in de '3G's van Gewin, Gemak en Genot'.

Voor het opvragen van 'E&R Top 100' lijsten klik hier!

Heb jij een oplossing die wij niet mogen missen?

Created with Sketch.

Gezondheidsorganisaties en leveranciers in de gezondheidszorg kunnen hun oplossing aanmelden voor de 'E&R Top 100' lijst door een mail te sturen naar info@economie-ruimte.nl ter attentie van Robert Hehakaya.

Ps. Bedrijfsbezoek. Organiseert jouw bedrijf regelmatig rondleidingen/workshops met als thema duurzaamheid en circulariteit waar E&R Koplopers aan kunnen deelnemen dan horen wij dat graag.

Aanmelden voor de E&R Kennistafel 

Created with Sketch.

Acht redenen om je aan te melden bij E&R Kennistafels. Lees hier verder en om aan te melden

Rofianda: zonlicht in de gezondheidszorg 

 

We brengen allemaal steeds minder tijd buiten door, waardoor ook de blootstelling aan zonlicht steeds minder wordt. Echter heeft zonlicht wel een belangrijke én goede invloed op onze gezondheid en ons welzijn. Rofianda heeft in samenwerking met Seoul Semiconductor de Sunlike led chip ontwikkeld. Deze chip boots het spectrale zonlicht na en is dus zeer geschikt voor ruimtes met weinig zonlicht, of voor ruimtes waar personen verblijven die aan weinig zonlicht worden blootgesteld. Met deze led techniek halen we daadwerkelijk de zon naar binnen. 

 

Het spectrum van deze verlichting heeft niet alleen dezelfde kleur als zonlicht, spectraal gezien komt zij ook volledig overeen. Dit betekent dat alle golflengtes zijn opgevuld, maar nog belangrijker zij zijn in vergelijkbare verhoudingen als zonlicht. 

 

Zonlicht heeft een positieve invloed op de bloeddruk en de aanmaak van cortisol. Dit betekent dat, zeker voor ruimtes met weinig daglicht, kunstmatige zonlicht oplossingen heel geschikt zijn. Behalve oplossingen met een heldere daglicht kleur, ca 5000K. Hebben we ook CCT oplossingen, hierin wisselt de lichtkleur van 2700K tot en met 5400K. Uniek aan deze oplossingen is dat het spectrum gelijk blijft aan dat van de zon. Dit betekent dat bij 2700K de piek ook verschuift naar het rode gedeelte. De verhoudingen tussen de golflengtes blijven gelijk als bij zonlicht. 

 

Behalve het gezondheidsvoordeel zorgt het spectrum ook voor een uitstekende kleur waarneming. Met een CRI van 98, worden kleur en eventuele afwijkingen eenvoudig zichtbaar. Dit betekent meer gemak met (wond)verzorging. 

 

Deze oplossing is te verkrijgen in standaard plafond maten (60x60 en 30x120), maar ook in TL systemen en oplossingen voor (thuis)werkplekken. 

 

E&R Koploper:
Ronald Gronsveld | rofianda | r.gronsveld@rofianda.nl | +316(0)-34828405 |


E&R Kennistafel duurzame gezondheidszorg 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden.


23/05/31

Medicatieveiligheid voor de patiënt en gebruikersvriendelijkheid voor de zorgprofessional - SmartMed -


SmartMed biedt een medicatiemanagementsysteem voor patiënten, artsen, apothekers, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Het gehele medicatieproces rondom de patiënt kan met SmartMed worden uitgevoerd. Voorschrijven, bewaken, logistiek, toediening en gebruik. Onze oplossing is uniek omdat het één platform is waarin alle medicatie-informatie van een patiënt wordt vastgelegd. 

Kern van het concept: 

 • Integraal medicatiemanagement systeem
 • Ondersteunen van precisiegeneeskunde • Genereren van inzicht op basis van big data Multi-channel


E&R Koplopers:

 

E&R Kennistafel duurzame bedrijfsvoering in de gezondheidszorg 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over zorginnovaties en hoe we betere menselijke zorg op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier kunnen organiseren die goedkoper zijn dan gangbare zorgoplossingen door slim gebruik te maken van big data, IoT en AI.

23/8

Mentale stimulatie als ‘medicijn’ 


Kern van het concept:

 • Mentale stimulatie als 'Medicijn' bij niet aangeboren hersenletsel (NAH). In de moderne gezondheidszorg is mentale stimulatie met gebruikmaking van nieuwe sleutel technologieën een opmaat naar betere en goedkopere zorg.

 

E&R Koplopers:
Asha Nagesser, MBA | HoopWerkt | +316(0)-12843852 | asha.nagesser@hoopwerkt.net |

 

E&R Kennistafel duurzame bedrijfsvoering in de gezondheidszorg 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over gezonder leven door te letten op voeding, bewegen, werk en rust balans.


23/8

Slim gebruik maken van 5G in de gezondheidszorg

Denk aan de volgende onderwerpen:

 • Remote ”track & trace” toepassingen;
 • Remote monitoring van chronische patiënten;
 • Gecontroleerd vervoer en optimaal bewaren van medicijnen;
 • Internet of Things toepassingen in de Healthcare;
 • Inzet van Robotica binnen de Cure & Care; 
 • Digitale dossiervorming en informatievoorziening;
 • A.I. en Machine Learning.


Kern van het concept:

 • Toename in zelfredszaamheid
 • Betere zorg
 • Efficiëntere zorg


E&R Koploper:
Marcel Hendriks | VodafoneZiggo-5G Hub | +31(0)6-21536739 | marcel.hendriks@vodafoneziggo.com |
 

E&R Kennistafel duurzame bedrijfsvoering in de gezondheidszorg 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over zorginnovaties en hoe we betere menselijke zorg op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier kunnen organiseren die goedkoper zijn dan gangbare zorgoplossingen door slim gebruik te maken van big data, IoT en AI.

23/8

Medewerkers binnenboord houden. Vooral nu de strijd om talent steeds heviger wordt.

 

Soms is de veerkracht van werknemers niet opgewassen tegen ingrijpende ervaringen op het werk, zoals bij: bedrijfsongevallen, afwijzing, intimidatie, pesten, conflicten met collega's of leidinggevenden. De ervaring blijft actief in het geheugen en kan steeds weer opnieuw pijn doen. Gevolg is dat de werknemer niet optimaal kan functioneren of ongemotiveerd raakt. Vraag is dan hoe de werknemer geholpen is met ondersteuning bij het verwerken van vervelende werkervaringen. 


Kern van het concept:
Een interventie bestaat uit het scherp krijgen van het verhaal of de ervaring van de medewerker, de belastende ervaring en het herstel naar een neutrale herinnering. Een aanpak die gebaseerd is op een EMDR-behandeling.

 

Vragen die de Werkgever beantwoord wil zien:

 • Wanneer kan een medewerker productief aan het werk zijn?
 • Wanneer is productiviteit suboptimaal en wat is de oorzaak?
 • Wat is nodig voor het herstellen van het fysieke/mentale werkvermogen?

·         
E&R Koploper:
Roel Cremer | Arbeidspsycholoog | EMDR therapeut | Everybodygroep | +316(0)-29070210 | roel.cremer@gmail.com |
 

E&R Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over zorginnovaties en hoe we betere menselijke zorg op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier kunnen organiseren die goedkoper zijn dan gangbare zorgoplossingen door slim gebruik te maken van big data, IoT en AI.

23/8

Opleiding 'Circulair ondernemen & economie'


Programma

De opzet van de opleiding start vanuit een integrale visie op circulaire economie en de kansen die het biedt voor circulaire ondernemers voor het ontwikkelen van circulaire diensten en producten waarvoor nu, straks en later markt is en bedrijfseconomisch verantwoord is en bestaat uit 7 modulen en de totale leergang om vat 42 dagdelen.

Module 1: Circulair ondernemen en economie. Wat is circulair ondernemen en wat is circulaire economie? Welke kansen biedt circulair ondernemen?
Module 2: Business case. Hoe ziet de business case er uit van een circulaire dienst of product.
Module 3: Kansen zien voor circulaire diensten of producten. Marktanalyse.
Module 4: Ontwerp van circulaire dienst of product.
Module 5: Financieel toetsen van het ontworpen circulaire dienst of product.
Module 6: Opstellen van een marktintroductie plan.
Module 7: Presentatie van de werkstukken 'Business case circulaire dienst of product' . 


Programmamanager:
Cees van Beukering | E&R | +31(0)6-51228420 | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |

23/3

3d printen van voeding om eten voor ouderen weer lekker te maken

Kern van het concept:

 • Voeding weer lekker maken voor mensen die moeite hebben met kauwen
 • Voeding weer lekker te maken voor mensen die te maken hebben met smaakverlies
 • Tegengaan van ondervoeding waardoor er minder zorg nodig is


E&R Koploper:
Tjebbe Will | Blue Turtle Development | +31(0)6-48479505tjebbewill@gmail.com |
   

E&R Kennistafel duurzame bedrijfsvoering in de gezondheidszorg 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over zorginnovaties en hoe we betere menselijke zorg op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier kunnen organiseren die goedkoper zijn dan gangbare zorgoplossingen door slim gebruik te maken van big data, IoT en AI.

23/8

Leergang over zorginnovaties


De leergang zorginnovaties is een cursusprogramma op Post Hbo niveau waar u kunt kiezen uit 10 cursus onderwerpen die u afzonderlijk kunt volgen. Na het volgen en met een voldoende resultaat afsluiten van de cursus ontvangt u een certificaat.


Cursusprogramma zorginnovaties

 • Post Hbo niveau
 • U kunt kiezen uit 10 cursus onderwerpen die u afzonderlijk kunt volgen. 
 • Na het volgen en met een voldoende resultaat afsluiten van de cursus ontvangt u een certificaat.
 • Als u alle 11 cursussen heeft gevolgd en met succes het eindwerkstuk ‘Business Case voor implementatie van innovaties in de gezondheidszorg’ afgerond ontvangt u uw diploma en kunt u zich laten registreren als  Qualified Business Developer (QBD). 


Wij helpen cursisten met succes zorginnovatie te implementeren die:

 • goed zijn voor zorgvragers en zorgverleners;
 • zorgorganisaties kostenvoordelen opleveren ten opzichte van gangbare oplossingen;
 • duurzaam zijn en circulaire bedrijfsvoering bevorderen waardoor zorgorganisaties toekomstbestendig zijn  met het oog op Nederland circulair. 


Programmaleider van cursusprogramma ‘Business Case voor implementatie van innovaties in de gezondheidszorg’:
Asha Nagesser, MBA | HoopWerkt | +316(0)-12843852 | asha.nagesser@hoopwerkt.net

23/2

Toekomstbestendig ondernemen. Ben je op zoek naar een gezamenlijke denkmethodiek die jij en het managementteam toepassen zodat de organisatie toekomstbestendig blijft? Dan biedt OK-Methode jou vele voordelen.


Kern van het concept:

 • Ondernemers weten meerwaarde te creëren tegen lagere kosten
 • Ondernemingen zijn toekomstbestendig en kunnen zich beter aanpassen aan veranderende omstandigheden
 • Ondernemers die kiezen voor circulair ondernemen hebben een kleine negatieve voetafdruk 


E&R Koplopers:
Rob Westerdijk | Directeur OK-platform.nl Hoofddocent HAN Master Circ economie | +316(0)-38946590 | rob@organisatie-kundig.nl | en Roel Riepma | Directeur van Organisatie-Kundig en De Project Academie | +316(0)-55325718 | roel@organisatie-kundig.nl |


E&R Kennistafel toekomstbestendig ondernemen: 

Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het boek 'Toekomstbestendig ondernemen'.

23/2

Jouw oplossing of uitdaging hier?

Kern van het concept:

 • ............................
 • ...........................
 • ..........................


E&R Koploper:
..........................................
 

E&R Kennistafel duurzame bedrijfsvoering in de gezondheidszorg 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over zorginnovaties en hoe we betere menselijke zorg op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier kunnen organiseren die goedkoper zijn dan gangbare zorgoplossingen door slim gebruik te maken van big data, IoT en AI.

23/8 

Met E&R heb je sneller duurzame en circulaire oplossingen die ook nog renderen

Waarom E&R inschakelen?

Created with Sketch.

Dit zijn de redenen dat organisaties hun projecten bij E&R plaatsen:

 • Wij zorgen ervoor dat jouw challenge onder de aandacht wordt gebracht van 7.500 E&R Koplopers en volgers;
 • Wij helpen organisaties bij het vinden van potentiële afnemers van hun challenge;
 • Wij tippen organisaties over innovatieve, duurzame, circulaire of digitale oplossingen waarmee organisaties hun challenge aantrekkelijker kunnen maken;
 • Wij helpen organisaties bij het vinden van subsidies en/of financiering;
 • Wij helpen organisaties bij het verbeteren van hun challenge door het organiseren van reflectiebijeenkomsten in de vorm van Webinars, excursies of workshops. Bekijk de E&R Agenda.

Slim samenwerken, hoe dan?

Created with Sketch.

 

De 7.500 E&R Koplopers en volgers vormen binnen de Benelux een vruchtbaar ecosysteem. Ons netwerk is sterk in het vinden van vraag en aanbod van grensverleggende oplossingen in duurzaamheid en circulariteit. Onze kernwoorden zijn: connectiviteit, leren, delen van ervaring, platte organisatie, gezag ontleend aan kennis, creativiteit, vragen stellen, toewijding en invloed. E&R Koplopers kennen elkaar en voegen waarde toe door slim gebruik te maken van hun zakelijke netwerk in: 

1.      Kennisdeling:

Door het organiseren van excursies, workshops of Webinars. Zie agenda


2.     Promotie van jou duurzame en circulaire producten en diensten of project: 

We bieden jou de mogelijkheid om jouw innovatieve duurzame of circulaire dienst of product te presenteren op onze website. Organiseren van excursies, workshop of Webinars over jouw duurzame of circulaire product of dienst. Zie over het presenteren van jouw product of dienst op onze website.

3.     Challenges:

Organisaties die hun uitdagende opgave als challenges door E&R willen laten begeleiden inbrengen profiteren van de kennis en de daadkracht van het sectoroverstijgende netwerk van E&R en komen daardoor ook eerder en op een goedkopere manier tot resultaat. Eigenaren van de challenge werken samen met een van de E&R Koplopers die zorgen voor het leggen van contacten en voor het proces. E&R Koplopers zetten in samenspraak met inbrenger van de challenge een traject uit om tot een sluitende businesscase te komen tot en met de exploitatie van de challenge. De procestappen zijn: 

 • Het formuleren van jouw uitdaging; 
 • Het uitwerken van jouw businesscase; 
 • Het vinden van financiering en subsidie; 
 • Het houden van marktconsultatie; 
 • De realisatie; 
 • De oplevering door het uitvoeren van een check op het resultaat; 
 • De exploitatie.

Resultaat?

Created with Sketch.

 

De doelstelling van E&R is kennisdeling en om challenges in duurzaamheid en circulariteit op een hoger plan te brengen. Om E&R Koplopers een voorsprong te geven op anderen en om anderen te inspireren. Het resultaat van de challenges worden op die manier eerder door eindgebruikers geïmplementeerd, omdat de beleving, kwaliteit en gebruikskosten een aantrekkelijke combinatie vormen. 

Kosten?

Created with Sketch.

 

1.      Kennisdeling: 

 • Aan de excursies, workshops of Webinars kunnen E&R Koplopers veelal zonder dat daarvoor extra kosten worden gerekend aan deelnemen. Aan niet E&R Koplopers vragen wij voor het bijwonen van excursies, workshops of Webinars een kleine bijdrage. Zie onze E&R agenda
 • Nog geen E&R Koploper? Je doet al mee voor € 250,- excl. btw per jaar. E&R Koplopers vormen de 1e ring van ons sector overstijgende netwerk. Wil jij je ook aansluiten? Lees hier wat je moet doen.

 

2.     Promotie van duurzame en circulaire producten en diensten: 

 • E&R Koplopers kunnen zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht hun innovatieve duurzame en circulaire diensten of producten plaatsen op de E&R Website. Zie over het presenteren van jouw product of dienst op onze website
 • Ben je geen E&R Koploper, maar wil je toch jouw innovatieve dienst of product als challenge plaatsen op onze website plaatsen? In dat geval kunnen we daar afspraken over maken. Neem contact met ons op 
 • Extra aandacht kan aan jouw innovatieve duurzame en circulaire diensten of producten worden gegeven door daarover excursies, workshop of Webinars te organiseren. Aan E&R Koplopers vragen wij voor het werven van deelnemers, het organiseren en het modereren van bijeenkomsten een financiële  bijdrage ter dekking van de kosten. Aan niet E&R Koplopers € 500,- tot € 950,- excl. btw exclusief zaalhuur en catering. Neem contact met ons op   

 

3.     Challenges:

 • Wil jij jouw callenges door E&R laten begeleiden? Neem contact met ons op.
 • Lijkt jouw challenge veel op een ander E&R Challenge? In dat geval kunnen jullie wellicht de kosten delen. Samenwerken is niet alleen goedkoper, maar leidt vaak tot betere resultaten. Want twee weten immers meer dan één! Neem contact met ons op