E&R Kennistafel duurzame huisvesting en facilitair management 2.0

Waarom een kennistafel en voor wie?

Created with Sketch.

Een kennistafel brengt diverse experts en belanghebbenden samen voor kennisdeling en multidisciplinaire samenwerking. Het stimuleert innovatie, bevordert begrip van complexe vraagstukken, en draagt bij aan effectieve, inclusieve oplossingen. Dit maakt het een essentieel instrument voor beleidsvorming, strategische planning en kennisoverdracht in zowel bedrijfsleven als gemeenschappen. 
  

Wij informeren bestuurders, eindgebruikers, huisvesting en facilitaire managers, beleidsadviseurs, portfolio- en programmamanagers, projectleiders, ontwerpers en inkopers die op zoek zijn naar slimme oplossingen die een antwoord zijn op de uitdagingen van vandaag, morgen en als het kan ook voor overmorgen.

Wat zijn de uitdagingen voor huisvesting en facilitaire managers?

Created with Sketch.
 • Het bijhouden van gegevens om huisvesting en facilitaire zaken verantwoord aan te sturen. Zonder actuele gegevens is het moeilijk om verantwoorde beslissingen te nemen;
 • De extreme werklast die huisvesting en facilitaire managers ervaren. Door onvoldoende personeel kunnen facilitair managers vaak niet genoeg tijd vrijmaken om de bedrijfsvoering te beoordelen en te optimaliseren;
 • Daarnaast is het beheer van oude gebouwen ook zeer uitdagend vanwege achterstallig onderhoud, onvoldoende isolatie, slecht functionerende HVAC-installaties en duurzaamheidsdoelstellingen die gehaald moeten worden;
 • Werken binnen het budget. Veel facilitair managers moeten hun dagelijkse taken uitvoeren en zich tegelijkertijd houden aan een budget, dat vaker wordt gekort dan uitgebreid. Hierdoor kan het lastig zijn om alle taken goed uit te voeren en tegelijkertijd binnen het budget te blijven;
 • En ten slotte is er nog de uitdaging van veranderende werkomgevingen en toenemende eisen van werknemers. Dit kan leiden tot nieuwe problemen en uitdagingen voor huisvesting en facilitair managers omdat de werkdruk al hoog is het het budget vaak beperkt is. 

Waar werken wij naar toe?

Created with Sketch.

Duurzaamheid is een cruciaal aspect geworden in het beheer van huisvesting en vastgoed. Hier zijn de zeven belangrijkste duurzaamheidsthema's waar huisvestingsmanagers rekening mee moeten houden: 

 • Circulaire materialen en ontwerp: Een circulaire oplossing moet worden opgebouwd met duurzame en herbruikbare materialen. Dit kan onder meer het gebruik van gerecyclede materialen, biobased materialen en modulaire constructie omvatten. Daarnaast moet het ontwerp gericht zijn op flexibiliteit en demonteerbaarheid, zodat materialen kunnen worden hergebruikt of gerecycled aan het einde van de levensduur van de oplossing;
 • Gezondheid en comfort: Een slimme oplossing moet de gezondheid en het comfort van de gebruikers bevorderen. Dit omvat geavanceerde luchtkwaliteitssystemen, slimme thermostaten voor temperatuurregeling, akoestische isolatie, daglichtbeheer en gezondheidsbewakingssystemen. Het gebruik van natuurlijke en niet-toxische materialen draagt ook bij aan de gezondheid van de gebruikers;
 • Energie-efficiëntie: Een smart huisvesting moet beschikken over geavanceerde energiebeheersystemen, zoals slimme thermostaten, energiemonitoringssystemen en geautomatiseerde energiebesparende apparaten. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen of windturbines, kan de energie-efficiëntie verder verbeteren; 
 • Waterbeheer: Een smart, duurzame huisvesting moet beschikken over slimme waterbeheersystemen, zoals geautomatiseerde irrigatie, regenwateropvang en watermonitoringssystemen. Het minimaliseren van waterverbruik, het efficiënt gebruik van water en het vermijden van watervervuiling zijn belangrijke aspecten van duurzaam waterbeheer;
 • Slimme technologie: Een smart huisvesting maakt gebruik van geavanceerde technologieën om verschillende aspecten van het huis te beheren en te optimaliseren. Dit omvat slimme verlichtingssystemen, beveiligingssystemen, thermostaten, apparaten, entertainment en meer. Integratie van deze technologieën kan helpen bij het minimaliseren van het energieverbruik, het verbeteren van de veiligheid en het vergroten van het comfort en gemak voor de gebruikers;
 • Connectiviteit en interoperabiliteit: Een smart huisvesting moet worden ontworpen met connectiviteit en interoperabiliteit in gedachten, zodat verschillende slimme apparaten en systemen naadloos met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Dit zorgt voor een efficiënt beheer van de huisvesting en maakt geautomatiseerde aanpassingen mogelijk op basis van de behoeften van de gebruikers;
 • Data-analyse en optimalisatie: Een smart huisvesting kan profiteren van gegevensanalyse om inzicht te krijgen in het energieverbruik, het waterverbruik en andere aspecten van de huisvestingprestaties. Op basis van deze analyses kunnen optimalisaties worden uitgevoerd om de efficiëntie te verbeteren en duurzaam gedrag te bevorderen. 


Het implementeren van deze duurzaamheidsthema's in het beheer van huisvesting en vastgoed is niet alleen positief voor het milieu, maar kan ook besparingen, hogere vastgoedkosten, verbeterde arbeidsproductiviteit en een positieve reputatie opleveren. 

'E&R Top 100' lijsten

Created with Sketch.

Met de informatie in de 'E&R Top 100’ lijsten over de meeste slimme, duurzame, circulaire en digitale oplossingen in Nederland en Vlaanderen bespaar je tijd bij het vinden van oplossingen.

Wij begrijpen de kernprincipes achter het succes van deze innovatieve oplossingen op economisch, technologisch en psychologisch vlak. Samengevat in de '3G's van Gewin, Gemak en Genot'.

Voor het opvragen van 'E&R Top 100' lijsten klik hier!

Heb jij een duurzame of circulaire of digitale oplossing die wij, huisvesting en facilitaire managers niet mogen missen?

Created with Sketch.

Huisvesting- en facilitaire leveranciers kunnen hun oplossing aanmelden voor de 'E&R Top 100' lijst door een mail te sturen naar info@economie-ruimte.nl ter attentie van Carel Bolt.

Ps. Bedrijfsbezoek. Organiseert jouw bedrijf regelmatig rondleidingen/workshops met als thema duurzaamheid en of circulariteit en of digitalisering waar E&R Koplopers aan kunnen deelnemen dan horen wij dat graag.

Aanmelden voor de E&R Kennistafel 

Created with Sketch.

Acht redenen om je aan te melden bij E&R Kennistafels. Lees hier verder en om aan te melden

Twee actuele onderwerpen voor huisvesting en facilitaire managers

Voor huisvesting- en facilitaire managers zijn de volgende twee thema's momenteel bijzonder relevant die hoog op de agenda staan van E&R Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0. 

Beide thema's reflecteren een bredere trend richting maatschappelijk verantwoord ondernemen en het belang van het creëren van een positieve en duurzame werkomgeving.

 Duurzaamheid en Milieubeheer: De focus op duurzaamheid is in de facilitaire en huisvestingssector enorm toegenomen. Dit omvat het verduurzamen van gebouwen door energie-efficiëntie, het gebruik van duurzame materialen, afvalbeheer, en het implementeren van groene energieoplossingen. Daarnaast spelen het beheren van de CO2-voetafdruk en het voldoen aan steeds strengere milieuwetgeving een grote rol. 

Gezondheid en Welzijn op de Werkplek: De gezondheid en het welzijn van werknemers krijgen steeds meer aandacht. Dit thema omvat het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving, met aandacht voor ergonomie, luchtkwaliteit, en mentaal welzijn. In het licht van de COVID-19 pandemie zijn ook aspecten zoals hygiëne, social distancing en flexibele werkopties (zoals thuiswerken) belangrijke aandachtspunten geworden.

Smart & Sustainable Buildings+ 


Tijdens de exploitatiefase wordt een gebouw vaak anders gebruikt dan waarvoor het is ontworpen en gebouwd. Vele eisen vanuit het PvE worden in het gebruik niet meer gemeten en bewaakt. Als de organisatie groeit gaan we wat dichter bij elkaar zitten en bij krimp zitten we wat ruimer. Hoe het allemaal precies werkt, georganiseerd is, hoe de installaties werken en ingesteld zijn, dat is vaak buiten beeld geraakt. Toch is het niet moeilijk om goed inzicht te krijgen in het gebruik van een gebouw en diverse (bouw) fysische waarden. Dat inzicht helpt bij het analyseren of een gebouw nog goed aansluit bij het gebruik ervan. Voor een gebouw waarin gewerkt of gestudeerd wordt zou je dat willen weten. Om niet alleen meer efficiënt met het vloeroppervlak, energieverbruik en facilitaire kosten om te gaan. Maar juist ook de beste omstandigheden voor productiviteit te scheppen. Een gebouw mag prettig werken niet in de weg zitten.


Wat is het?

Het is een oplossing om niet meer energie en gebouw- (oppervlak) te gebruiken dan er nodig is. Het is de mogelijkheid om het gebruik van een gebouw te analyseren, bijsturen en beïnvloeden. Vanuit inzicht kun je erop sturen dat een gebouw beter aansluit bij de behoefte van gebruikers. Het is een schaalbare oplossing van eenvoudige en laagdrempelige lichtsturing tot aan complexe integrale waarnemingen die met algoritme en softwareapplicaties een gebouw smart maken. 

 

De belofte

Minder energieverbruik, betere (bouw)fysische omstandigheden en efficiënt gebouw gebruik. Om daarmee minder verspilling te hebben, meer zicht en inzet op veiligheid, daarnaast beïnvloedbaar en gepast gebouwgebruik. Een adaptief gebouw dat des gewenst met apps interactie heeft met de gebruikers. 

 

Het bewijs

Meten is weten. Minder elektrisch verbruik. Lagere schoonmaakkosten. Meer precisie in het gebouwbeheersysteem en daarmee sneller inspelen op het handhaven van gewenst binnenklimaat. Na verloop van tijd is met de inzichten uit data het gebouwgebruik transparant inzichtelijk en regelbaar. Een smart building begint klein en wordt steeds interessanter en leuker, naar mate je actief met de data aan de gang gaat. Eén van de goede oplossingen kan Enappgy bieden. Van de eenvoudige eerste stapjes tot aan integraal samenhangende oplossingen. 

 

Beschreven oplossingen heeft impact op de navolgende KPI’s:

 • Exploitatie kosten. Door het gebouw efficiënter te gebruiken worden onnodige kosten vermeden en is er minder C02 uitstoot.

 

E&R Koplopers

Antonio Vega | Enappgy | avega@enappgy.com of bellen +31(0)6 2718 1770 | www.enappgy.com |

Carel Bolt | CB vgm | info@cb-vgm.nl of bellen +31(0)6 3028 0148 |  


E&R Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/3

Smart buildings

 

Een definitie: een Smart Building is een gebouw waarin (kunstmatige) intelligente, innovatieve technieken en processen zijn toegepast, waardoor comfort (klimaat, gebruikersgemak en beleving), productiviteit verbeteren en bijdragen aan een duurzamer, gezonder, veiliger en energiezuiniger gebouw. 

 

Een gebouw is pas intelligent als het de gebruiker – door het toepassen van innovatieve ICT en Techniek – ondersteunt, ‘meedenkt’ met de gebruikers. 

 

Smart Building raakt nagenoeg alle organisatieonderdelen en gebruikersgroepen. Bij het toepassen van een smart building systeem krijgt een organisatie in ieder geval met de volgende factoren te maken. Er zijn veel:

 • Functionaliteiten te benoemen;
 • Verschillende toepasbare technologieën (hard- en software) en methodieken;
 • Type marktpartijen.

 

Daarnaast lijkt technisch dat ‘alles’ mogelijk is om tot een nog ‘slimmer’ gebouw te komen en gaan de technische ontwikkelingen in een snel tempo door. Deze snelle ontwikkelingen zijn van invloed op een gedegen keuze daar waar het gaat om het toepassen van een smart building systeem. 

 

Smart Building trajecten zijn doorgaans zowel technisch als organisatorisch complexe trajecten. De complexiteit neemt steeds meer toe naar mate er meer verschillende installatie-onderdelen, functionele eisen en wensen of nieuwe wet & regelgeving bijkomen.


 

Kern van het concept:

Monreale heeft ruime expertise en praktijkervaring opgedaan bij diverse corporate organisaties en hen geadviseerd in het proces om te komen tot een (nog) smart(er) gebouw of campus, waarbij het de eigenaar, beheerder, organisatieonderdelen en/of gebruikers slim support tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

 

Plan van aanpak (PvA)

Een eerste stap is veelal het opstellen van een PvA. Onderdelen in zo’n PvA kunnen zijn: het maken het Project Initiatie Document, een A&K-analyse, in kaart brengen van (on)mogelijkheden en mogelijke risico’s, de huidige en gewenste situatie in beeld brengen en het opstellen van een Programma van Eisen en Wensen (PvE) en bijbehorende kostenraming. Vervolgens kan samen een inkoopproces en implementatietraject worden ingezet.

Afhankelijk van o.a. de gewenste Smart building toepassingen, scope, ambitieniveau, etc. hebben deze toepassingen impact op hebben de navolgende KPI’s:

 • Verbeteren van comfort (klimaat, gebruikersgemak en beleving);
 • Verbetering van productiviteit en efficiëntere werkprocessen;
 • Vastgoedkosten. Door inzicht en slim en efficiënt ruimtemanagement, kan mogelijk bespaard worden op het aantal m2.
 • Energiekosten. Door slim energiemanagement, gaat het energieverbruik omlaag;
 • Soft services kosten, zoals verlaging van schoonmaakkosten.
 • Door het reduceren van m2 en/of slim managen van energie, verlaagd daarmee de C02 uitstoot.

 

E&R Koploper:

Marcel Klok | Monreale | +316(0)-16752081 | marcel@monreale.nl |


E&R Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden.


24/07/23

Rofianda: zonlicht in de gezondheidszorg 

 

We brengen allemaal steeds minder tijd buiten door, waardoor ook de blootstelling aan zonlicht steeds minder wordt. Echter heeft zonlicht wel een belangrijke én goede invloed op onze gezondheid en ons welzijn. Rofianda heeft in samenwerking met Seoul Semiconductor de Sunlike led chip ontwikkeld. Deze chip boots het spectrale zonlicht na en is dus zeer geschikt voor ruimtes met weinig zonlicht, of voor ruimtes waar personen verblijven die aan weinig zonlicht worden blootgesteld. Met deze led techniek halen we daadwerkelijk de zon naar binnen. 

 

Het spectrum van deze verlichting heeft niet alleen dezelfde kleur als zonlicht, spectraal gezien komt zij ook volledig overeen. Dit betekent dat alle golflengtes zijn opgevuld, maar nog belangrijker zij zijn in vergelijkbare verhoudingen als zonlicht. 

 

Zonlicht heeft een positieve invloed op de bloeddruk en de aanmaak van cortisol. Dit betekent dat, zeker voor ruimtes met weinig daglicht, kunstmatige zonlicht oplossingen heel geschikt zijn. Behalve oplossingen met een heldere daglicht kleur, ca 5000K. Hebben we ook CCT oplossingen, hierin wisselt de lichtkleur van 2700K tot en met 5400K. Uniek aan deze oplossingen is dat het spectrum gelijk blijft aan dat van de zon. Dit betekent dat bij 2700K de piek ook verschuift naar het rode gedeelte. De verhoudingen tussen de golflengtes blijven gelijk als bij zonlicht. 

 

Behalve het gezondheidsvoordeel zorgt het spectrum ook voor een uitstekende kleur waarneming. Met een CRI van 98, worden kleur en eventuele afwijkingen eenvoudig zichtbaar. Dit betekent meer gemak met (wond)verzorging. 

 

Deze oplossing is te verkrijgen in standaard plafond maten (60x60 en 30x120), maar ook in TL systemen en oplossingen voor (thuis)werkplekken. 

 

E&R Koploper:
Ronald Gronsveld | rofianda | r.gronsveld@rofianda.nl | +316(0)-34828405 |


E&R Kennistafel huisvesting en facilitaire bedrijfsvoering 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden.


23/5

Slimmer hybride werken 


Hybride werken heeft de toekomst. Een van de ervaring opgedaan tijdens de coronacrisis. We hebben ervaren dat thuiswerken werkt en veel mensen willen deels thuis blijven werken. Werkgevers en werknemers zijn zoekende hoe het hybride werken in te vullen waar ook wij naar op zoek zijn.

Kern van het concept:
Werkenden zijn thuis productiever, hebben geen reistijd meer en kunnen werk en privé gemakkelijker combineren. Tegelijkertijd heeft regelmatig op kantoor zijn ook voordelen: je spreekt je collega’s vaker en makkelijker, komt makkelijker samen als team en er is een duidelijker onderscheid tussen werk en thuis. Werkgevers zien ook voordelen. Het past bij meer aandacht voor het aantrekken van talent, maatschappelijk verantwoord ondernemen, heeft een impact op files en is kostenbesparend. 
 

E&R Koploper:
Martin Top |   

E&R Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/2 

Voldoet jouw gebouw aan wet- en regelgeving? 

 

Kern van het concept:
Met Digital Building Safety (DBS) staan alle gebouwgebonden verplichtingen voor het vastgoedbeheer in één systeem. De liftinspectie bijvoorbeeld. Of de noodverlichting. En nog honderden andere verantwoordelijkheden die je wettelijk verplicht bent volbreng je door te kiezen voor het uitbesteden via ons systeem voor vastgoedbeheer. Dat betekent nooit meer zoeken naar onderhoudsrapportages, keuringen, certificaten en logboeken. Met DBS borg je snel en gemakkelijk alle gebouwgebonden wet- en regelgeving. Gewoon op één plek; ons handige systeem voor vastgoedbeheer.

Wat ons vastgoedbeheer en systeem uniek maakt: 

 • Ontwikkeld door- en voor beheerders;
 • Altijd en overal beschikbaar;
 • Meldingen verlopen documenten.


E&R Koploper:
Pim van Ravensteijn | Digital Building Safety | +316(0)-10843675 | pim@pvrvastgoedadvies.nl |

E&R Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden.


23/3

Verantwoord Huisvestingsmanagement 2.0. Sturen op KPI’s en financieel rendement


Hoe hou je als huisvestingsmanager anno 2023 grip op kosten en risico's bij het verduurzamen en doorvoeren van circulaire bedrijfsvoering in het exploiteren van huisvesting? En daarnaast nog de huisvesting slimmer maken door het invoeren van Smart Building mogelijkheden.

De uitdaging, slimmer aansturen van huisvesting:

 • Vraag en aanbod van huisvestingsdiensten beter op elkaar aan te laten sluiten
 • Verhoging van bezettingsgraad
 • Minder verspilling van grondstoffen en energie waardoor CO2 uitstoot aanmerkelijk lager is dan de gangbare wijze van gebouwbeheer
 • Efficiënter beheren van gebouwen door slim gebruik te maken van data, IoT en AI, 


Resultaat. Werkbaar en betaalbaar digital dashboard voor de huisvestingsmanager die op elk moment kan aantonen dat huisvesting:

 • Veilig is om te gebruiken
 • Gezondheid en welzijn van gebruikers niet schaadt
 • Huisvesting op een innovatieve efficiënte duurzame en circulaire wijze wordt geëxplodeerd


E&R Koploper:
Cees van Beukering | E&R | Als voorzitter van de commissie: 'Vastgoedbeheerder 2023' | +31(0)6-51228420 | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |

E&R Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/2

Slimmer en beter werken aan behoud van werkvermogen en productiviteit 

Inzetbaar houden van personeel is een essentiële voorwaarde voor bedrijfscontinuïteit. Bedreigingen komen in vele gedaanten, verminderde vermogens en vaardigheden door leeftijd, uitval door ziekte of pandemie, weinig zicht op productiviteit en teamwerk door online werken. Als verzuim en uitval ernstig oplopen is de remedie vaak gericht op herstel maatregelen, dweilen met de kraan open dus.

Kern van het concept:
Preventief ingrijpen biedt meer kans op duurzaam behoud van arbeidsproductiviteit of human capital.  
 

E&R Koploper:
Roel Cremer | Arbeidspsycholoog | EMDR therapeut | Everybodygroep | +316(0)-29070210 | roel.cremer@gmail.com |

E&R Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden.


23/2

Slimmer en tegen lagere gebruikskosten verduurzaming van het zorgvastgoed

De gezondheidssector wordt geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering op de gezondheid. Daarnaast is de zorgsector verantwoordelijk voor 8,1% van de totale CO2 -uitstoot in Nederland.

Kern van het concept:

K & R heeft tal van organisaties in de zorgsector geadviseerd in het verduurzamen van haar vastgoed. Hier wordt uiteraard gekeken naar maatregelen die een zo goed mogelijk effect hebben op het klimaat, maar ook investeringskosten en terugverdientijden worden meegenomen in overwegingen. Een instrument om een plan te maken voor de verduurzaming van het vastgoed van zorgorganisaties is de portefeuilleroutekaart zorg. Een portefeuilleroutekaart laat zien op welke manier een instelling wil werken aan de klimaatdoelen voor 2030 (49% t.o.v. 1990) en 2050 (95%). 
 

E&R Koploper:
Mark Kok | Winner Building Futureproof Award 2020 | #Gideon | Innovation | Construction | Technology | Real Estate | Project Management | Serious Gaming | Partner K & R BV and STYX BV | +316(0)-22783619 | mko@krcon.nl
 

E&R Kennistafel duurzaam zorgvastgoed dat rendeert 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden.


23/2 

Opleiding 'Circulair ondernemen & economie'


Programma

De opzet van de opleiding start vanuit een integrale visie op circulaire economie en de kansen die het biedt voor circulaire ondernemers voor het ontwikkelen van circulaire diensten en producten waarvoor nu, straks en later markt is en bedrijfseconomisch verantwoord is en bestaat uit 7 modulen en de totale leergang om vat 42 dagdelen.

Module 1: Circulair ondernemen en economie. Wat is circulair ondernemen en wat is circulaire economie? Welke kansen biedt circulair ondernemen?
Module 2: Business case. Hoe ziet de business case er uit van een circulaire dienst of product.
Module 3: Kansen zien voor circulaire diensten of producten. Marktanalyse.
Module 4: Ontwerp van circulaire dienst of product.
Module 5: Financieel toetsen van het ontworpen circulaire dienst of product.
Module 6: Opstellen van een marktintroductie plan.
Module 7: Presentatie van de werkstukken 'Business case circulaire dienst of product' . 


Programmamanager:
Cees van Beukering | E&R | +31(0)6-51228420 | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |

23/3

Slimmer inzetten van financiële middelen in het onderwijs. Onderwijshuisvesting in eigendom hebben of juist niet?

Onderwijshuisvesting, is het verstandig om eigenaar te zijn van onderwijshuisvesting? Wat is vanuit financieel oogpunt de minst risicovolle oplossing realiserend de dynamische wereld waarin we zitten?

Kern van het concept:

 • Geld dat vrij komt uit onderwijshuisvesting komt vrij voor het onderwijs
 • Flexibeler in onderwijshuisvesting
 • Minder gedoe met onderwijshuisvesting

 

E&R Koploper:
Cees van Beukering | E&R | +31(0)6-51228420 | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |
 

E&R Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/2 

Onderwijshuisvesting 2.0

Kern van het concept:

 • Gezonde school bevordert het leervermogen
 • Betere bezetting
 • Lagere kosten in gebruik zoals technisch onderhoud, schoonmaak onderhoud en energie


E&R Koploper:

Antonio Vega | enappgy | +31(0)6-27181770 | avega@enappgy.com |

E&R Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/2 

Kies voor meer fitte, gezonde, gelukkige medewerkers op de fiets!

Nederland is fietsland no. 1 van de wereld en wil dat verder ontwikkelen. Fietsen is zeer efficiënt vervoer en het is gezond. Ook de e-bike is altijd nog stukken gezonder dan de auto. Nederland zet in op de fiets als belangrijkste vervoermiddel. Het Rijk besteedt er speciaal aandacht aan. Lees hier meer. Er zijn in NL en buitenland al bedrijfs- en kantoorgebieden die de eerste stappen hebben gezet. Het doel van de gezonde medewerker (inmiddels via Europese wetgeving verankerd) kan verder ook via fiets- en fitnessprogramma’s behaald worden.

Kern van het concept:
Nederlandse steden pakken dit met verve op. Nederlandse steden staan qua fietsen al aan de top in de wereld, maar toch kan dit nog steeds veel beter. En zeker in bedrijfs- en kantoorgebieden is nog erg veel winst te behalen.
 

E&R Koploper:
Henri van der Vegt | Metroplex | henri@metroplex.nl | +31(0)6 1829 3039 |  
 

E&R Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/2 

Klimaatverandering aanpakken op uw bedrijventerrein

Een van vele mogelijke maatregelen om klimaatveranderingen op (oude) bedrijventerreinen te bestrijden is ‘vergroening’. Deze variant van klimaatadaptatie is onderbelicht en biedt ongekende meerwaarde.

Kern van het concept:
Het effect is een meer gewaardeerde en gezonde omgeving voor werknemers, klanten en passanten. Klimaatadaptatie heeft bovenal een direct effect op hittestress, wateroverlast of vervuilde lucht. Bijkomend opbrengst is extra biodiversiteit, toename van zuurstof en lokale afname van CO2 en fijnstof.

Initiatiefnemers zijn betrokken bij de navolgende projecten:

 • Vergroeningsprojecten in Haarlem, MAAK-terrein (zie foto);
 • Vergroening bedrijventerrein in Alkmaar.

 

E&R Koploper:
Roel Cremer | Climatematters | +316(0)-29070210 | roel.cremer@climatematters.nl |
 

E&R Kennistafel gebiedsontwikkeling 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier verouderde gebieden tot aantrekkelijke locatie te ontwikkelen die duurzaam en circulair zijn waarbij slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/2n 

Slim in bouwgrond vinden

 Bouwgrondvinden.nl is hét platform voor het vinden, kopen en verkopen van bouwgrond voor bedrijfsmatig vastgoed. Naast oppervlaktes en prijzen zijn er locatiegebonden data beschikbaar zoals: bereikbaarheid, opleidingsniveau en beschikbaarheid van geschikt personeel en de waardeontwikkeling richting de toekomst. Het platform bedient twee doelgroepen, namelijk aanbieders en zoekers. Grondaanbieders kunnen beschikbare locaties toevoegen in de database. Die kavels zijn zichtbaar voor de (be)zoekers van de website en leiden vervolgens tot een match. 

Bouwgrond wordt steeds schaarser in Nederland. Bouwgrondvinden.nl helpt u bij het vinden van uw optimale bedrijfslocatie. 

Kern van het concept: 

Bent u op zoek naar een nieuwe bedrijfslocatie? Dan werkt Bouwgrondvinden.nl een op maat gemaakte locatie analyse uit waarbij we op basis van uw wensen een aantal passende locaties presenteren. Hieruit kiest u vervolgens uw optimale bedrijfslocatie. Wilt u bouwgrond verkopen? Dan brengt Bouwgrondvinden.nl u in contact met potentiële kopers

E&R Koploper:
Mark de Graaf | bouwgrondvinden | +31(0)6- |
mark@bouwgrondvinden.nl |
 

E&R Kennistafel gebiedsontwikkeling 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier verouderde gebieden tot aantrekkelijke locatie te ontwikkelen die duurzaam en circulair zijn waarbij slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/2n 

Toekomstbestendig ondernemen. Ben je op zoek naar een gezamenlijke denkmethodiek die jij en het managementteam toepassen zodat de organisatie toekomstbestendig blijft? Dan biedt OK-Methode jou vele voordelen.


Kern van het concept:

 • Ondernemers weten meerwaarde te creëren tegen lagere kosten
 • Ondernemingen zijn toekomstbestendig en kunnen zich beter aanpassen aan veranderende omstandigheden
 • Ondernemers die kiezen voor circulair ondernemen hebben een kleine negatieve voetafdruk 


E&R Koplopers:
Rob Westerdijk | Directeur OK-platform.nl Hoofddocent HAN Master Circ economie | +316(0)-38946590 | rob@organisatie-kundig.nl | en Roel Riepma | Directeur van Organisatie-Kundig en De Project Academie | +316(0)-55325718 | roel@organisatie-kundig.nl |


Kennistafel toekomstbestendig ondernemen 2.0: 

Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het boek 'Toekomstbestendig ondernemen'.

23/2

Jouw oplossing of uitdaging hier?

Kern van het concept:

 • ............................
 • ...........................
 • ..........................


E&R Koploper:
..........................................
 

E&R Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/2 

Met E&R heb je sneller duurzame en circulaire oplossingen die ook nog renderen

Waarom E&R inschakelen?

Created with Sketch.

Dit zijn de redenen dat organisaties hun projecten bij E&R plaatsen:

 • Wij zorgen ervoor dat jouw challenge onder de aandacht wordt gebracht van 7.500 E&R Koplopers en volgers;
 • Wij helpen organisaties bij het vinden van potentiële afnemers van hun challenge;
 • Wij tippen organisaties over innovatieve, duurzame, circulaire of digitale oplossingen waarmee organisaties hun challenge aantrekkelijker kunnen maken;
 • Wij helpen organisaties bij het vinden van subsidies en/of financiering;
 • Wij helpen organisaties bij het verbeteren van hun challenge door het organiseren van reflectiebijeenkomsten in de vorm van Webinars, excursies of workshops. Bekijk de E&R Agenda.

Slim samenwerken, hoe dan?

Created with Sketch.

 

De 7.500 E&R Koplopers en volgers vormen binnen de Benelux een vruchtbaar ecosysteem. Ons netwerk is sterk in het vinden van vraag en aanbod van grensverleggende oplossingen in duurzaamheid en circulariteit. Onze kernwoorden zijn: connectiviteit, leren, delen van ervaring, platte organisatie, gezag ontleend aan kennis, creativiteit, vragen stellen, toewijding en invloed. E&R Koplopers kennen elkaar en voegen waarde toe door slim gebruik te maken van hun zakelijke netwerk in: 

1.      Kennisdeling:

Door het organiseren van excursies, workshops of Webinars. Zie agenda


2.     Promotie van jou duurzame en circulaire producten en diensten of project: 

We bieden jou de mogelijkheid om jouw innovatieve duurzame of circulaire dienst of product te presenteren op onze website. Organiseren van excursies, workshop of Webinars over jouw duurzame of circulaire product of dienst. Zie over het presenteren van jouw product of dienst op onze website.

3.     Challenges:

Organisaties die hun uitdagende opgave als challenges door E&R willen laten begeleiden inbrengen profiteren van de kennis en de daadkracht van het sectoroverstijgende netwerk van E&R en komen daardoor ook eerder en op een goedkopere manier tot resultaat. Eigenaren van de challenge werken samen met een van de E&R Koplopers die zorgen voor het leggen van contacten en voor het proces. E&R Koplopers zetten in samenspraak met inbrenger van de challenge een traject uit om tot een sluitende businesscase te komen tot en met de exploitatie van de challenge. De procestappen zijn: 

 • Het formuleren van jouw uitdaging; 
 • Het uitwerken van jouw businesscase; 
 • Het vinden van financiering en subsidie; 
 • Het houden van marktconsultatie; 
 • De realisatie; 
 • De oplevering door het uitvoeren van een check op het resultaat; 
 • De exploitatie.

Resultaat?

Created with Sketch.

 

De doelstelling van E&R is kennisdeling en om challenges in duurzaamheid en circulariteit op een hoger plan te brengen. Om E&R Koplopers een voorsprong te geven op anderen en om anderen te inspireren. Het resultaat van de challenges worden op die manier eerder door eindgebruikers geïmplementeerd, omdat de beleving, kwaliteit en gebruikskosten een aantrekkelijke combinatie vormen. 

Kosten?

Created with Sketch.

 

1.      Kennisdeling: 

 • Aan de excursies, workshops of Webinars kunnen E&R Koplopers veelal zonder dat daarvoor extra kosten worden gerekend aan deelnemen. Aan niet E&R Koplopers vragen wij voor het bijwonen van excursies, workshops of Webinars een kleine bijdrage. Zie onze E&R agenda
 • Nog geen E&R Koploper? Je doet al mee voor € 250,- excl. btw per jaar. E&R Koplopers vormen de 1e ring van ons sector overstijgende netwerk. Wil jij je ook aansluiten? Lees hier wat je moet doen.

 

2.     Promotie van duurzame en circulaire producten en diensten: 

 • E&R Koplopers kunnen zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht hun innovatieve duurzame en circulaire diensten of producten plaatsen op de E&R Website. Zie over het presenteren van jouw product of dienst op onze website
 • Ben je geen E&R Koploper, maar wil je toch jouw innovatieve dienst of product als challenge plaatsen op onze website plaatsen? In dat geval kunnen we daar afspraken over maken. Neem contact met ons op 
 • Extra aandacht kan aan jouw innovatieve duurzame en circulaire diensten of producten worden gegeven door daarover excursies, workshop of Webinars te organiseren. Aan E&R Koplopers vragen wij voor het werven van deelnemers, het organiseren en het modereren van bijeenkomsten een financiële  bijdrage ter dekking van de kosten. Aan niet E&R Koplopers € 500,- tot € 950,- excl. btw exclusief zaalhuur en catering. Neem contact met ons op   

 

3.     Challenges:

 • Wil jij jouw callenges door E&R laten begeleiden? Neem contact met ons op.
 • Lijkt jouw challenge veel op een ander E&R Challenge? In dat geval kunnen jullie wellicht de kosten delen. Samenwerken is niet alleen goedkoper, maar leidt vaak tot betere resultaten. Want twee weten immers meer dan één! Neem contact met ons op